بلوک دیواری پوکه ای صنعتی

کد فنی

نوع محصول

ابعاد cm

مشخصات فنی

تعداد در متر مربع دیوار

حداکثر وزن

kg

S1040

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

20×40×10

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت19 %

11

4.2

S1050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

 

20×50×10

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

5

S1550

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای خارجی

و پارتیشن بندی

20×50×15  

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

6.5

S2050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص سرویس ها و

آشپزخانه و اجراء تاسیسات

 

20×50×20

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

9

F1540

بلوک دیواری  فوم دار عایق

مخصوص دیوارهای خارجی

و دیوار ها بین واحد

 

 

20×40×15

 

مقاومت فشاری منفرد21.8

مقاومت فشاری میانگین22.9

درصد جذب رطوبت 17%

11

5. 5

ارسال نظر