پدیده فوم

بلوک دیواری پوکه ای صنعتی

کد فنی

نوع محصول

ابعاد cm

مشخصات فنی

تعداد در متر مربع دیوار

حداکثر وزن

kg

S1040

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

20×40×10

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت19 %

11

4.2

S1050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

 

20×50×10

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

5

S1550

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای خارجی

و پارتیشن بندی

20×50×15  

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

6.5

S2050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص سرویس ها و

آشپزخانه و اجراء تاسیسات

 

20×50×20

 

مقاومت فشاری منفرد22.6

مقاومت فشاری میانگین23.4

درصد جذب رطوبت 19%

9

9

F1540

بلوک دیواری  فوم دار عایق

مخصوص دیوارهای خارجی

و دیوار ها بین واحد

 

 

20×40×15

 

مقاومت فشاری منفرد21.8

مقاومت فشاری میانگین22.9

درصد جذب رطوبت 17%

11

5. 5

ارسال نظر