افتخارات شرکت پدیده فوم

*   منتخب دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان برتر کشور (پاییز 87)

*   دارنده لوح تقدیر از سازمان ملل (UNIDO) به عنوان واحد تولیدی برتر سال 87

*   دارنده لوح تقدیر مدیریت نمونه از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 87

*   دارنده گواهینامه استاندارد مدیریتی (ISO9001-2008) از ASCB اتحادیه اروپا در کشور

*   منتخب سومین جشنواره ملی تولیدکنندگان برتر کشور (پاییز 88)

*   دارنده لوح تقدیر از وزیران محترم صنایع و معادن ، کار و امور اجتماعی به عنوان واحد تولیدی برتر (سال 88)

*   واحد صنعتی منتخب استان فارس در دو سال پیاپی (89 و 90)

*   برند برتر مصالح ساختمانی کشور (سال 91)

*   واحد حامی حقوق مصرف کننده سال 92 از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سال 92)

*   دریافت عنوان واحد و مدیر تولیدی جوان نمونه از مرکز تحقیقات تشخیص مصلحت نظام درسال86

*   واحد نمونه صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز درسال 87

*   واحد تولیدی برتر جوان کشور در سال 88

*  واحد صنعتی نمونه استان فارس از طرف سازمان صنایع ومعادن در سال 89

*   واحد صنعتی نمونه استان از طرف هیأت امناء شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سال 90

*   دریافت نشان استاندارد ملی ایران به عنوان اولین دارنده این نشان در استان فارس در سال91

*   واحد حامی حقوق مصرف کننده سال 93 از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سال 93)

*   واحد حامی حقوق مصرف کننده سال 94 از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سال 94)

*دریافت کننده تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس (سال 94)

ارسال نظر