پدیده فوم

برج صنعت

موقعیت پروژه : شیراز - امیرکبیر 
سال ساخت : 1384-1385


ارسال نظر