بلوک دیواری پوکه ای معدنی

کد فنی

نوع محصول

ابعاد cm

تعداد در متر مربع دیوار

حداکثر وزن

kg

M1040

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

20×40×10

 

11

6

M1050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای داخلی

و پارتیشن بندی

 

20×50×10

 

9

7

M1550

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص دیوارهای خارجی

و پارتیشن بندی

20×50×15  

 

9

8.5

M2050

بلوک دیواری سر پر سبک

مخصوص سرویس ها و

آشپزخانه و اجراء تاسیسات

 

20×50×20

 

10

9

ارسال نظر