بلوک دیواری نیمه


کد فنی

مورد استفاده

ابعادcm

حداکثروزن
 
kg

تعداد در متر مربع

N1025

باد بند و کناره

20×25×10

3

18

N1525

بادبند و کناره

20×25×15

3.5

18

N2025

بادبند و کناره

20×25×20

5

18

ارسال نظر