مزایای بلوک دیواری صنعتی و مقایسه با مصالح مشابه

    برخی از مزایای استفاده از بلوک های سر پر سبک دانه پدیده فوم  :

*    عایق حرارتی و برودتی ( اجراء مبحث 19 مقررات ملی ساختمان )

*    عایق صوت ( اجرای مبحث 18 مقررات ملی ساختمان )

*    کاهش بار مرده ساختمان حداقل به میزان 30 کیلوگرم در متر مربع دیوار

*    سرعت در اجراء

*    سهولت در حمل و نقل

*    کاهش چشمگیر مصرف ملات در دیوار چینی

*    مقاوم در برابر آتش سوزی تا دمای 1100 درجه سانتی گراد

*    صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی

*    کاهش چشم گیر ضایعات ( کمتر از نیم درصد)

*    قابلیت حذف گچ و خاک 


جدول حداقل بار مرده دیوارهای مختلف ( کیلوگرم بر متر مربع)

 

نوع مصالح دیوار

وضعیت پوشش طرفین دیوار

ضخامت تیغه دیوار بدون پوشش (سانتیمتر)

طرف 1

طرف 2

10

15

20

بلوک سفال و ملات ماسه سیمان

با حداکثر وزن مخصوص 850

کیلوگرم بر متر مکعب

گچ و خاک سفید

گچ و خاک سفید

175

220

260

کاشی یا  سیمان

195

235

280

نمای آجر(5)

335

380

420

نمای سنگ (5)

260

300

340

کاشی یا  سیمان

گچ و خاک سفید

195

235

280

کاشی یا  سیمان

210

255

300

نمای آجر(5)

350

395

440

نمای سنگ (5)

275

320

360

بلوک پوکه ای و ملات ماسه سیمان

با حداکثر وزن مخصوص 660

کیلوگرم بر متر مکعب

گچ و خاک سفید

 

گچ و خاک سفید

160

190

225

کاشی یا  سیمان

175

210

240

نمای آجر(5)

315

350

380

نمای سنگ (5)

240

270

305

کاشی یا سیمان

گچ و خاک سفید

175

210

240

کاشی یا  سیمان

190

225

260

نمای آجر(5)

330

365

400

نمای سنگ (5)

255

290

320

 

 

ارسال نظر