بلوک دیواری فوم دار

بلوک دیواری فوم دار عایق مخصوص دیوارهای خاجی و دیوارهای بین واحدها

کد فنی F.1540

ابعاد : 20×40×15

 مقاومت بالا دربرابرصدا ودما وبرودت  ,عایق بندی وکاهش چشمگیرمصرف انرژی وسازگاری بااقلیم آب وهوایی مختلف

 باعث شده است تا این سازه از استقبال خوبی برخوردار باشد.


تاریخ درج :  1393/11/18

تعداد بازدیدها : 4223

ارسال نظر