یونولیت درز انقطاع

                 

یونولیت ورقه ای شرکت پدیده فوم در چگالی و ضخامت مختلف

جهت جلوگیری از خسارات احتمالی و کاهش آسیب ناشی از ضربه به ساختمانهای مجاور ( برای ساختمانهای بیش از 3 طبقه) با جداسازی توسط درز انقطاع و بکار گیری ورقهای فوم برای پر کردن درز انقطاع

تاریخ درج :  1394/2/15

تعداد بازدیدها : 3470

ارسال نظر