چرا بلوک های دیواری سبک ؟؟؟

چرا بلوک های دیواری دانه سبک به جای بلوکهای دیواری گازی (اتوکلاو) ؟؟؟؟

بلوک دیواری دانه سبک امکان اجرای ملات قائم را دارد و در واقع تنها محصولی است که این امکان را فراهم می آورد در حالی که دربلوک های گازی امکان اجرای ملات قائم مطابق با روش استاندارد وجود ندارد . دوم اینکه بلوک دیواری دانه سبک دارای اندازه های بسیار متنوعی است در حالی که بلوک های گازی بایستی با اره بریده شود و این سبب پرت زمان در دیوار چینی می شود . سوم اینکه ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بلوک دیواری دانه سبک بسیار پائین است و احتمال ترک در نتیجه مصالح وجود ندارد ولی بلوک های گازی دارای ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بالا می باشد . چهارم اینکه جهت دیوار با بلوک های دانه سبک به غیر از برخی ماههای بسیار گرم نیازی به زنجاب کردن نیست ولی در بلوک های گازی با توجه به جذب آب بالا در مرحله دیوار چینی و گچ و خاک نیاز به زنجاب کردن دارد که باز مستلزم صرف وقت بیشتری نسبت به بلوک دیواری دانه سبک می باشد . پنجم اینکه جهت اجرای گچ و خاک در دیوارهای با بلوکهای دانه سبک نیازی به استفاده از توری مرغی نمی باشد ولی استفاده از گچ و خاک مصرفی در هبلکس با توری مرغی توصیه شده است.                                                                                            

نکته بسیار مهم در مورد نحوه مهارکردن بلوک ها می باشد که در بلوک های گازی چنانچه مهاربندی دیوار دقیق صورت نگیرد مشکل ترک خوردن پیش می آید و دیوار لرزش خواهد داشت و ضمنا هزینه اجرا وال پست در ساختمان بسیار بالا خواهد بود.                                                     

تاریخ درج :  1395/5/31

تعداد بازدیدها : 3605

ارسال نظر