پدیده فوم

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان فارس

بر  اساس آئین نامه اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان عملکرد سال 1396 و 1397  شرکت پدیده فوم مورد ارزیابی قرار  گرفت ،که به استناد مصوبه کمیته فنی مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس،شایسته دریافت:

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان فارس   شده ایم

امید است با صیانت از این رتبه در جلب بیش از پیش رضایت مصرف کنندگان   موفق باشیم .تاریخ درج :  1397/12/26

تعداد بازدیدها : 963

ارسال نظر