چرا بلوک های سقفی پدیده فوم؟؟


متاسفانه گاهی اوقات دیده می شود که مصرف کنندگان خواهان استفاده از بلوک هایی با چگالی پایین و به اصطلاح ارزان قیمت می باشند.لذا لازم دانسته  تا اطلاعاتی را در این زمینه به حضور شما برسانیم.

*بلوک های سقفی پلی استایرن با چگالی پایین در زمان بتن ریزی به سمت پایین خم شده و این ایجاد قوس باعث افزایش حجم بتن خواهد شد.

* استفاده از بلوک هایی با چگالی پایین باعث افزایش عرض بلوک در بتن ریزی شده که این افزایش ناخواسته باعث چسبیدن بلوک به خرپای تیرچه شده و از ورود بتن به پاشنه تیرچه جلوگیری می کند که در اثر زلزله منجر به تخریب ساختمان می گردد.

*از طرف دیگر پایین بودن چگالی باعث تغییر شکل بلوک در قسمت پاشنه و پخ پشت نیز می شود که این تغییر شکل خود باعث کاهش مقاومت سقف میگردد.

 

 


تاریخ درج :  1399/5/12

تعداد بازدیدها : 1462

ارسال نظر