بلوک دیواری

 

              گروه

کدفنی

مورد استفاده

ابعاد cm

حداكثر وزن
Kg

تعداد در مترمربع

تحویل کار شیراز(تومان)

درب کارخانه با بارگیری(تومان)

بلوک 
دیواری
 پوکه ای 
(صنعتی)

S1040

دیوارداخلی

10×40×20

5

11

1500

1450

S1050

دیوارداخلی

10×50×20

6

9

1850

1800

S1550

دیوارخارجی

15×50×20

7.5

9

2250

2200

S2050

محل عبور تاسیسات

20×50×20

9

9

2900

2850

بلوک سه جداره

 (صنعتی )

S31450

دیوار های عایق

14×50×20

9

9

2900

2850

بلوک دیواری پوکه ای

(معدنی ویژه)

V1050

دیوارداخلی

10×50×20

7.5

9

1550

1500

V1550

دیوارخارجی

15×50×20

9

9

1700

1650

بلوک 
دیواری
 پوکه ای 
(معدنی)

M1040

دیوارداخلی

10×40×20

6

11

1050

1000

M1050

دیوارداخلی

10×50×20

7

9

1250

1200

M1550

دیوارخارجی

15×50×20

8.5

9

1400

1350

بلوك نيمه

 (صنعتي )

N10

نيمه 10

10×25×20

3

18

1050

1000

N15

نيمه 15

15×25×20

3.5

18

1240

1190

N20

نيمه 20

15×25×20

5

18

1570

1520

بلوك  فوم دار

كامل                  پوکه صنعتی

PF1540

فوم دارپديده
ديوار خارجي و بين واحد

15×40×20

6.5

11

3600

3550

SF1550

ديوار خارجي - فوم دار

15×50×20

7.5

9

3150

3100

SF2050

ديوار خارجي - فوم دار

20×50×20

9

9

3950

3900

نیمه                   پوکه صنعتی

FN15

نيمه 15 فوم دار

15×25×20

3.5

18

1700

1650

FN20

نيمه 20 فوم دار

20×25×20

5

18

2100

2050

 

*سفارش از طریق ارسال ایمیل از وب سایت دارای تخفیف ویژه سایت می باشد .(مدت محدود)

*لطفا" نام ، تلفن و نوع سفارش خود را ایمیل نموده تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

( قسمت ارتباط با ما و یا padidehfoam.office@gmail.com)