پدیده فوم

بلوک سقفی

 

 

ابعاد 20 × 50 ×200
استاندارد ( چگالی 12)

دارای مهر و گواهینامه

ابعاد 25 × 50 ×200
استاندارد ( چگالی 12)

دارای مهر و گواهینامه

ابعاد 20 × 66 ×200
استاندارد ( چگالی 12)

دارای مهر و گواهینامه

ابعاد 25 × 66 ×200
استاندارد ( چگالی 12)

دارای مهر و گواهینامه

 

فوم مخصوص MPS

ابعاد20 × 50 ×200

 

فوم مخصوص MPS

ابعاد20 × 50 ×200

(چگالی 12)

22500

28500

30000

35000

 

18000

 

 

22500

 

قیمتهای فوق تحویل کار در شیراز( ظرفیت کامل) بوده و بر اساس تعداد و حجم خرید متغیر می باشند.

 

 

 

*سفارش از طریق ارسال ایمیل از وب سایت دارای تخفیف ویژه سایت می باشد .(مدت محدود)

*لطفا" نام ، تلفن و نوع سفارش خود را ایمیل نموده تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

( قسمت ارتباط با ما و یا padidehfoam.office@gmail.com  )