ارتباط با ما

تلفن : 38300004-071
فکس : 32252551،2-071
Email:padidehfoam.office@gmail.com
دفتر مرکزی : ساحلی غربی، بعد از باشگاه دانشگاه ، ساختمان تینا ، شماره 55 ،
طبقه اول

کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شیراز،بین میدان دوم و سوم،خیابان کارآفرین،
خیابان 106،سوله پنجم سمت چپ